Kategoriarkiv: Høringssvar

Høringssvar: Ny bane Aarhus – Silkeborg

Den 13. oktober 2022 har Harlev Fællesråd indgivet høringssvar til Banedanmark vedr. projektet: Ny bane Aarhus – Silkeborg.

Harlev Fællesråds vision er at arbejde for at støtte en bæredygtig og helhedsorienteret
udvikling af Harlev og omegn, så området fortsat er et attraktivt sted at leve og bosætte sig.
Vi ønsker fokus på naturens og landskabets værdi, men også fokus på de trafikale udfordringer
og borgernes mulighed for pendling til arbejde og ungdomsuddannelser. Harlev Fællesråd
repræsenterer 50 medlemmer – herunder lokalsamfundets borgere, foreninger, institutioner,
erhvervsvirksomheder, klub, SFO, dagtilbud og skole etc. Bemærkningerne nedenfor skal ses i
denne sammenhæng.

Læs Høringssvaret her

Vedr. perspektivarealet øst for Stillingvej

Harlev Fællesråd har ultimo august 2021 indgivet høringssvar til kommunen i forbindelse med, at der fra kommunens side er udarbejdet et forslag til 375 boligenheder på et areal nord for Edelhoffvej og grænsende til Stillingvej. I høringssvaret opfordrer fællesrådet bl.a. til at der bliver udarbejdet en helhedsplan for hele perspektivarealet fra Stillingvej til motorvej E45, og at infrastruktur, adgang til tog/letbane, skole- og institutionspladser samt grønne og blå rekreative områder tænkes ind fra starten af projektet.

Læs hele høringssvaret her

Her kan du læse Aarhus Kommunes Temaplan: Arealer til alle boligtyper. Harlev er beskrevet på side 80f