Arbejdsudvalg

Under Harlev Fællesråds forretningsudvalg er en række udvalg, som alle overordnet arbejder for trivsen på tværs af generationer i Harlev og omegn.

Arbejdsudvalgene:

Børn og unge: Jacob Langvad Nielsen (udvalgsformand), Pia Ølholm og Marie Hastrup Sørensen.

Trafik, veje og byplanlægning: Carsten Dam Hyldal (udvalgsformand), Poul Holm Christensen, Sol Strømbo Hansen, Thomas Jacobsen og Bente Norli.

Natur og miljø: Poul Holm Christensen (udvalgsformand), Sol Strømbo Hansen, Thomas Jacobsen, Merethe Jelsbak Raundahl.

Kommunikation: Marie Hastrup Sørensen (udvalgsformand), Ejgil Rahbek, Aksel Buchard, Laila Laustsen og Claus Gregersen.