Arbejdsudvalg

Under Harlev Fællesråds forretningsudvalg er en række udvalg, som alle overordnet arbejder for trivslen på tværs af generationer i Harlev og omegn.

Arbejdsudvalgene:

Fællesskaber på tværs: Helene Juul Munch, formand, Marie Hastrup Sørensen, Merethe Jelsbak Raundahl

Kommunikation og PR: Marie Hastrup, formand, Helene Juul Munch og Merethe Jelsbak
Raundahl

Infrastruktur & erhverv: Sol Strømbo Hansen, formand, Nina Overgaard, Carsten Dam Hyldal og Søren R.W. Danielsen (konsulent).

Byudvikling, natur & miljø: Nina Overgaard, formand, Sol Strømbo
Hansen, Carsten Dam Hyldal, Merethe Jelsbak Raundahl og Søren R.W. Danielsen (konsulent).