Harlev Fællesråd

DET SKER:

Repræsentantskabsmøde i Harlev Fællesråd: 15. marts 2023 kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Gl. Harlev. Se invitation og dagsorden her.

Forretningsudvalgets næste mødedato: afventer


Harlev Fællesråd blev stiftet den 20. marts 1991 og fungerer som paraplyorganisation for områdets foreninger, institutioner, beboergrupper og virksomheder. Fællesrådets medlemmer er foreninger, institutioner, beboergrupper og virksomheder m.v. med tilknytning til Harlev Framlev området, fortrinsvis i postnummer 8462 Harlev.

Fællesrådets øverste organ er det årlige repræsentantskabsmøde, hvor alle medlemmer kan repræsenteres. Hvert medlem har to stemmer til valget af forretningsudvalg, som udgør den daglige organisering af fællesrådet. Forretningsudvalget består af 8 medlemmer og 2 suppleanter.

Fællesrådet udgiver kvartalsbladet Paraplyen, som indeholder artikler om alle fællesrådets aktiviteter.

Fællesrådet formelle grundlag er et sæt vedtægter, som kan læses her (senest ændret den 27. maj 2021).

Læs forretningsudvalgets visioner 2021 her.