Velkommen til Harlev Fællesråds hjemmeside

Fra-Tåstrupbakken
Udsigt over Tåstrup sø. Foto Aksel Buchard

 

På denne side kan du se oplysninger om Harlev Fællesråd. Du har også mulighed for at skrive et indlæg om alt, som har med fællesrådets arbejde at gøre.

0225 Indkaldelse og dagsorden til repræsentantskabsmøde 2020

0203 Referat af Forretningsudvalgsmøde 3. feb 2020

Forretningsudvalg marts 2019

Repræsentantskabsmøde

Medlemsliste

Paraplyen december 2019

 

Motiv fra torvet med de nye bænke og stole, mod Næshøjskolen. Foto Aksel Buchard.

Historie og organisation

Harlev Fællesråd blev stiftet den 20. marts 1991, og fællesrådet fungerer som en slags paraply organisation for områdets foreninger, institutioner, beboergrupper og virksomheder.
Fællesrådets øverste organ er det årlige repræsentantskabsmøde, hvor alle medlemmer kan repræsenteres. Hvert medlem har 2 stemmer til valget af forretningsudvalg, som udgør den daglige organisering af fællesrådet. Forretningsudvalget består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Fællesrådet udgiver kvartalsbladet Paraplyen, som indeholder artikler om alle fællesrådets aktiviteter.
Fællesrådets medlemmer er foreninger, institutioner, beboergrupper og virksomheder med tilknytning til Harlev Framlev området, fortrinsvis i postnummer 8462 Harlev.
Fællesrådet formelle grundlag er et sæt vedtægter, som fremgår af dette link:

0323Vedtægter ændret 31. marts 2016

 

 

Motiv fra den nyplantede Åbo Skov med nye shelters. Foto Aksel Buchard.