Harlev Fællesråd

DET SKER:

9. juni: Giv en dag til demokratiet – Bliv frivillig ved Europaparlamentsvalget den 9. juni.  Læs mere og tilmeld dig på www.aarhus.dk/valg

Deadline 1. september: Ansøg om kommunens frøpulje. Læs mere på Aarhus blomstrer vildt

——–

NYHEDER

13. september 2023: Artikel i Din Avis om nye beregninger i forhold til en dobbeltsporet baneforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg. Læs artiklen her.

———

Planlagte møder i bestyrelsen i 2024:

Mandag den 22. januar: Ordinært bestyrelsesmøde
Læs referat fra mødet her

Mandag den 18. marts Generalforsamling (HIK´s klubhus): Se invitation og dagsorden her
Læs referat fra generalforsamlingen her

Onsdag den 3. april: Ordinært bestyrelsesmøde
Læs referat fra mødet her

Onsdag den 22. maj: Ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. august: Ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 23. oktober: Ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. december: Ordinært bestyrelsesmøde


Harlev Fællesråd blev stiftet den 20. marts 1991 og fungerer som paraplyorganisation for områdets foreninger, institutioner, beboergrupper og virksomheder. Fællesrådets medlemmer er foreninger, institutioner, beboergrupper og virksomheder m.v. med tilknytning til Harlev Framlev området, fortrinsvis i postnummer 8462 Harlev.

Fællesrådets øverste organ er det årlige repræsentantskabsmøde, hvor alle medlemmer kan repræsenteres. Hvert medlem har to stemmer til valget af forretningsudvalg, som udgør den daglige organisering af fællesrådet. Forretningsudvalget består af 8 medlemmer og 2 suppleanter.

Fællesrådet udgiver kvartalsbladet Paraplyen, som indeholder artikler om alle fællesrådets aktiviteter.

Fællesrådet formelle grundlag er et sæt vedtægter, som kan læses her (senest ændret den 19. juni 2023).

Læs forretningsudvalgets visioner 2021 her.