Høringssvar til spareforslag børn og unge

I forbindelse med de årlige budgetforhandlinger er der foreslået omfattende besparelser og sammenlægninger på skole- og fritidsområdet.

Fællesrådet har indsendt nedenstående høringssvar til spareforslag af 20. august 2018

0820 Høringssvar til Spareforslag af 20.08.18 (1)

Høringssvar til støjhandlingsplan 2018

Byrådet behandler for øjeblikket en støjhandlingsplan. Der er mulighed for indsendelse af høringssvar, hvorefter byrådet behandler planen i efteråret 2018.

Fællesrådet har indsendt nedenstående høringssvar:

0801 Høringssvar Støjhandlingsplan

med bilag

0723Støjvold langs Herningmotorvejen

Høringssvar til Kollektiv Trafikplan

I januar og februar måneder fremlægges en ny trafikplan for den offentlige trafik i høring.

Hovedtemaet i planen er letbanens indvirkning på den offentlige trafik i hele Aarhus Kommune. Både positivt og negativt. Negativt for Harlev Framlev området, idet kørselsfrkvensen for linje 11 reduceres samtidig med at der nedlægges 7 stoppesteder på linje 35. Se trafikplanen her: Offentlig høring Kollektiv Trafikplan 2017 brev til fællesråd

Se Harlev Fællesråds svar her: 20160228Høringssvar Kollektiv Trafikplan 2017