Seneste forretningsudvalgsmøder

1023 Mødereferat forretningsudvalgsmøde

6.17.19 Referat af forretningsudvalgsmøde

5.6.19 Referat forretningsudvalgsmøde

Februar 2019

December 2018

Oktober 2018

August 2018 

Juni 2018: 0621Referat af fællesrådsmøde 21. juni 2018 2

Maj 2018: 0507Referat Harlev Fællesråd rettet til Web

Januar 2018: 0118Referat Forretningsudvalgsmøde revideret

 

Udbygning Øst for Stillingvej

Onsdag den 13. december behandledes Kommuneplan 2017 og den blev endeligt vedtaget. I planen indgår en særdeles betydningsfuld bestemmelse for Harlev/Framlev området. Området øst for Stillingvej udpeges som byudviklings område, og allerede i den kommende byrådsperiode skal der foretages udviklings aktiviteter, f.eks. i form af en idekonkurrence og/eller påbegyndelse af analyse af bestående by og den fremtidige by øst for Stillingvej.

Nedenfor følger to kortudsnit. Et som viser området øst for Stillingvej. Det andet kortudsnit viser de endelige streger for ny bebyggelse mellem Harlev og Tåstrup.

Øst for Stillingvej: 1103 Indkomne forslag til nye byudviklingsområder

Syd for Harlev: 1103 Ændret rammeområde syd for Harlev