Vedr. perspektivarealet øst for Stillingvej

Harlev Fællesråd har ultimo august 2021 indgivet høringssvar til kommunen i forbindelse med, at der fra kommunens side er udarbejdet et forslag til 375 boligenheder på et areal nord for Edelhoffvej og grænsende til Stillingvej. I høringssvaret opfordrer fællesrådet bl.a. til at der bliver udarbejdet en helhedsplan for hele perspektivarealet fra Stillingvej til motorvej E45, og at infrastruktur, adgang til tog/letbane, skole- og institutionspladser samt grønne og blå rekreative områder tænkes ind fra starten af projektet.

Læs hele høringssvaret her

Her kan du læse Aarhus Kommunes Temaplan: Arealer til alle boligtyper. Harlev er beskrevet på side 80f