Repræsentantskabsmøde 27. maj 2021

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i Harlev Fællesråd.

Tidspunkt: Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00.

Sted: HIK´s klubhus

Til repræsentantskabsmødet har hver af medlemsorganisationerne adgang med flere medlemmer hvoraf to har stemmeret.

Se forslag til dagsordenen her. Den bliver den gældende, hvis der ikke fremkommer flere forslag.

Indkomne forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal være formanden i hænde senest torsdag den 13. maj 2021 (se mailadresse neders).

Efter repræsentantskabsmødet vil forretningsudvalget konstituere sig, og medlemmer af det kommende forretningsudvalg opfordres derfor til at blive til konstitueringen.

Der vil være kaffe og kage til mødedeltagerne. Af hensyn til Covid-19-restriktioner skal man melde sig til formanden senest mandag den 24. maj 2021 (se mailadresse nederst).

Med venlig hilsen
På Forretningsudvalgets vegne
Merethe Jelsbak Raundahl, formand for Harlev Fællesråd
Mail: mjraundahl@gmail.com.