Artikel i JP Aarhus

Under overskriften “Den lokale liste” har JP Aarhus i 2022 givet ordet til kommunens fællesråd. I december skrev Harlev Fællesråd om vores arbejde med at sikre bæredygtige fællesskaber under initiativet “Fællesskaber på tværs”.

Harlev satser på fællesskaber
Harlev og omegn har en lang og værdifuld tradition for frivillighed, opbakning til lokale initiativer og sunde fællesskaber. For at understøtte og bevare denne tradition i en tid, hvor området vokser, og flere og flere indbyggere kommer til, er forskellige aktører i byen endnu en gang gået sammen for at løfte i flok under paraplyen “Fællesskaber på tværs“ og har skabt initiativet Harlev – Fællesskabets by – en struktureret proces, der sætter fokus på udvikling af eksisterende og nye fællesskaber.

Læs hele artiklen her