Paraplyen

Harlev Fællesråd udgiver kvartalsbladet Paraplyen, som indeholder artikler om alle fællesrådets aktiviteter. Bladet redigeres af kommunikationsudvalget bestående af Marie Hastrup Sørensen, Helene Juul Munch og Merethe Jelsbak Raundahl, samt en ekstern redaktionsgruppe bestående af Aksel Buchard, Ditte Godske Jensen (biblioteket)  og Claus Gregersen (grafik).

Læs det seneste nummer af Paraplyen her.

Paraplyens spalter er åbne for alle medlemmer af Harlev Fællesråd. Materialer der ønskes medtaget i bladet kan sendes til: post@harlevfr.dk

Næste nummer af Paraplyen udkommer: 26. november 2022.

Deadline for materialer er 31. oktober 2022

Du kan gå på opdagelse i Paraplyens arkiv, hvor man kan læse numre tilbage til årgang 2003.