Arbejdsudvalg

Under Harlev Fællesråds forretningsudvalg er en række udvalg, som alle overordnet arbejder for trivsen på tværs af generationer i Harlev og omegn.

Arbejdsudvalgene:

Børn og unge: Jacob Langvad Nielsen (udvalgsformand), Pia Ølholm og Marie Hastrup Sørensen.

Trafik, veje og byplanlægning: Carsten Dam Hyldal (udvalgsformand), Poul Holm Christensen og Sol Strømbo Hansen.

Natur og miljø: Sol Strømbo Hansen (udvalgsformand), Pia Ølholm og Merethe Jelsbak Raundahl.

Kommunikation: Marie Hastrup Sørensen (udvalgsformand), Helene Juul Munch og Merethe Jelsbak Raundahl.