Arbejdsudvalg

Under Harlev Fællesråds forretningsudvalg er en række udvalg, som alle overordnet arbejder for trivslen på tværs af generationer i Harlev og omegn.

Arbejdsudvalgene:

Fællesskaber på tværs: Helle Fallesen (udvalgsformand), Marie Hastrup Sørensen,
Helene Juul Munch, Nina Overgaard Jensen (Tovholder på Oplandspuljen)
Helle Fallesen er også repræsentant i styregruppen for Fællesskaber på tværs i Harlev. Udvalgsområder inkluderer bla.: Oplandspuljen, kommende dagtilbud

Kommunikation og PR: Marie Hastrup Sørensen (udvalgsformand), Helene Juul
Munch, Merethe Jelsbak Raundahl.
Udvalgsområder inkluderer bla.: Paraplyen

Infrastruktur & erhverv: Carsten Dam Hyldal (udvalgsformand), Sol Strømbo Hansen, Søren R.W. Danielsen, Per Thygesen.
Udvalgsområder inkluderer bla.: cykelstier (sorte og grå stier), erhvervsparken, støj fra Stillingvej og motorvejen, baneforbindelsen.

Byudvikling, natur & miljø: Søren R.W. Danielsen (udvalgsformand), Carsten Dam
Hyldal, Sol Strømbo Hansen, Nina Overgaard Jensen, Merethe Jelsbak Raundahl.
Udvalgsområder inluderer bla.: Mødesteder, trampestier (grønne stier), jordbunker,
grusgrav.