HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41, 8462 Harlev J, Giro: 6868797, E-mail: post@harlevfr.dk, Hjemmeside: harlevfr.dk

 

Den 12. oktober 2015

 

 

Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8100 Aarhus C


Sendt til byudviklingogmobilitet@aarhus.dk


 

Vedr. forslag til lokalplan 1007 – Boligområde ved Ketting Parkvej i Harlev


Vi har modtaget forslag til lokalplan for boligområde ved Ketting Parkvej i Harlev i forbindelse med den offentlige høringsfase.


I den forbindelse skal vi give forslaget vores uforbeholdne godkendelse. Vi har tidligere været involveret i forundersøgelsen i 2013, og dengang gav vi også forlaget vores godkendelse. Dog var der nogle problemer med linjeføringen af cykelstien fra Tåstrup til Harlev, men de blev løst dengang, og som det fremgår af dette forslag blev løsningen en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Tåstrupvej, hvortil denne udstykning får adgang.

Vejadgangen til denne udstykning bliver fra Ketting Parkvej.


Medens vi kan støtte dette forslag, vil vi allerede nu gøre opmærksom på, at med omkring 50 til 60 nye boligenheder, vil trafikken i krydset Ketting Parkvej/Stillingvej blive forøget. Den er allerede forøget væsentligt som følge af ændret skiltning om alternativer til motorvej E45. Det har givet et andet kørsels mønster. Men det arbejder Fællesrådet på ad andre kanaler til magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

Men som nævnt OK til dette forslag. Vi vedlægger vort høringssvar fra 2013.

 

Med venlig hilsen

Ejgil Rahbek

Formand for Byplanlægning

Harlev Fællesråd