HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41, 8462 Harlev J, Giro: 6868797, E-mail: post@harlevfr.dk, Hjemmeside: harlevfr.dk

 

 

Dato 11.10.2015


Center for Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C


Att. Hanne Holm Andersen


Vejprojekter i Anlægsprogram 2015 og prioriterede ønsker om vej- og stianlæg


I henhold til møde den 1. oktober fremsendes hermed prioriteret liste over ønsker i Harlev Framlev området indenfor vej- og stiområdet.


Aktuelle ønsker:


Generelt

Generelt om vore ønsker er sammenhængende brugbare vej- og stisystemer til såvel praktisk nyttige formål som rekreative formål, og hvor man kan færdes i tryghed.


 

Prioritet nr. 1

Harlev Kirkevej: Cykelsti på Harlev Kirkevej mellem Gl. Harlev og Harlev. Se vedlagte beskrivelse.


Prioritet nr. 2

Stillingvej: Etablering af rundkørsel på rute 511 Stillingvej. Se vedlagte beskrivelse.


Prioritet nr. 3

Gammel Mosevej: Etablering af dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af strækningen fra Stillingvej til Hørslev. Da området, som Gammel Mosevej gennemløber er udlagt til et fremtidigt omdannelsesområde til erhverv, vil en løsning med bemaling af adskillelse af vej og cykelsti (en 2i1 løsning) kunne være en løsning. En løsning, som er udført på Harlev Kirkevej, som en midlertidig løsning.


Prioritet nr. 4

Rødlundvej: Træstolper udskiftes (stolperne blev sat ned i 2004 for at forhindre parkering og ødelæggelse af græsrabat) Stolperne er ubehandlede og rådne

 

Prioritet nr. 5

Kettingvej: Cykelsti på sydsiden forlænges ca. 50 m, så den får forbindelse til den nye cykelsti til Tåstrup (projekt 806).


Prioritet nr. 6

Gl. Harlev: Renovering og stabilisering af gammel kirkesti fra Gl. Harlev til Edelhofvej. Skal kunne benyttes som en natursti.


Prioritet nr. 7

Vestervej/Kettingvej: Vestervej udmunder i et T-kryds i Kettingvej og udkørselsforholdene reguleres med hajtænder mod Vestervej. Kettingvej er imidlertid blevet en blind vej fra T-krydset og mod nord. Det foreslås derfor, at kørsel på Vestervej (busser bl.a.) får forkørselsret og hajtænderne fjernes og etableres mod det blinde stykke af Kettingvej.


Prioritet nr. 8

Vestervej: De etablerede vejchikaner og parkering generelt på Vestervej genovervejes.


Prioritet nr. 9

Gl. Stillingvej/Tåstrupvej: Disse to veje ender begge blindt i et areal, som afgrænses af Stillingvej. Dette areal, som blev til overs i forbindelse med anlæggelse af omfartsvejen Stillingvej (511) i halvfemserne, har henligget ubehandlet/uplejet siden da. Der mangler en plan for forbedring af cykelstierne og hele området i øvrigt. Forbindelsen igennem dette areal er skolevej fra Gl. Harlev og Tåstrup.


Prioritet nr. 10

Sti mellem Byparken og idrætsanlæg: Grusstien som forbinder idrætsanlægget og Byparken langs med institutionerne omkring Midtpunkt, er meget følsom overfor vand og ved moderat regn står der klar vand på stien. Stien, som bruges meget, trænger til en renovering.


Udgåede/afsluttede projekter:

 

Lilleringvej: Cykelsti, fortov og belysning fra Rødlundvej til Aralievej er indsat i anlægsprogram til udførelse i rigtig mange år. Dette projekt er udført i 2014.

Rødlundvej: rundkørsel i krydset, hvor Næshøjvej udmunder i Ketting Parkvej. 3. atape af Rødlundvej. Dette projekt kan udgå, da Fællesrådets forretningsudvalg vurderer, at der ikke er behov for en rundkørsel på dette sted.

Gl. Harlev: Renovering og stabilisering af gammel kirkesti fra Gl. Harlev til Edelhofvej. Skal have en standard, så den kan bruges som skolevej. Dette projekt kan udgå som skolevej, men bibeholdes som en natursti.

 

Med venlig hilsen

Ejgil Rahbek

Formand Trafik og Veje

Harlev Fællesråd