HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41, 8462 Harlev J, Giro: 6868797, E-mail: post@harlevfr.dk, Hjemmeside: harlevfr.dk

 

30. juni 2015

 

Til rådmand Kristian Würtz


 

Udbygningsplaner for Harlev området


Harlev Fællesråd har på sit møde den 25. juni drøftet situationen omkring udbygningsplanerne for Harlev Framlev området.


 

Baggrunden for drøftelserne er stor frustration over, at unge familier med børn ikke har mulighed for at bosætte sig i Harlev, da der ingen grunde er til rådighed og da der ingen udstykninger er i støbeskeen i en overskuelig fremtid. Frustrationerne kan også mærkes på Næshøjskolen, hvor man allerede nu må konstatere et faldende antal børn i de årgange, som senere starter i børnehaveklasse og første klasse.


 

På et møde om de nævnte udfordringer mellem Arne Nielsen og Ejgil Rahbek fra fællesrådet, skoleleder Lars Mølgaard fra Næshøjskolen og rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek kunne Lars Mølgaard berette om flere eksempler på forældre, som nødtvunget har måttet trække deres børn ud af skolen, fordi de ikke kunne etablere sig med hus i Harlev.


 

Et ejendomsmæglerfirma har 16 familier med børn skrevet op på venteliste til et parcelhus i Harlev, fortæller et medlem af forretningsudvalget.


 

Byrådet har i forbindelse med behandling af Kommuneplanerne i 2005, 2009 og 2013 bekræftet, at der skal ske en boligudbygning i Harlev i området øst for byen. Her er for flere år siden foretaget store jordopkøb til formålet. Senere er besluttet, at den overordnede planlægning skulle påbegyndes i 2014. I Fællesrådet er vi ikke orienteret om, at der er nogen form for aktivitet i gang.


 

I Fællesrådet undrer vi os over, at man ikke allerede er i fuld gang med planerne om udbygning øst for Harlev, da der er meget stor efterspørgsel efter landligt beliggende boliger, herunder parcelhuse.


 

Samtidig kan det allerede nu konstateres, at den manglende boligudbygning er med til at fastholde ældre mennesker i deres ofte store parcelhuse, fordi der ikke udbydes mindre boliger i området. Et problem, som meget hurtigt vil vokse sig større.


 

Dagligt kan vi læse, at der nærmest sker en flugt af børnefamilier til alle omegnskommuner, hvor der for det første forefindes igangværende udstykninger, og hvor udbud og efterspørgsel for det andet er tilpasset virkelighedens verden.


 

I Aarhus kommune er magistratsafdelingen for Teknik og Miljø den største udbyder af grunde og dermed den afgørende faktor for fastsættelse af grundpriser. Med et lille udbud i forhold til efterspørgslen vil prisen blive høj og, - viser det sig med den førte politik, - langt højere end i omegnskommunerne. Det kan ikke være Byrådets hensigt, men flugten til omegnskommunerne er det faktuelle bevis.


 

Af flere grunde er Harlev et velegnet område til en udbygning.


 

Infrastrukturen er i orden, med fremragende vejforbindelser i alle retninger og en effektiv busdrift ind til byen. Især for de beboere, som pendler i bil til arbejdspladser uden for Aarhus kommune er beliggenheden perfekt. For de beboere, som søger til arbejdspladser eller uddannelse i Aarhus midtby er der gode cykelstier og busdrift med hyppig frekvens.


 

En anden grund er, at jord til udbygning for længst er opkøbt og ligger klar til planlægning.


 

En sidste men ikke uvæsentlig begrundelse er, at infrastrukturen er i orden. Der er ikke noget behov for letbane eller nærbane på kort sigt. På længere sigt er Harlev Framlev området en naturlig del af en jernbane forbindelse mellem Silkeborg og Aarhus, uanset om det bliver en nærbane eller en letbane.


 

Gennem mange år har der i Aarhus byråd været enighed om, at der skal tilbydes en alsidig boligsammensætning. Lige nu kan vi konstatere, at der mangler parcelhusgrunde generelt, men på længere sigt skal et nyt boligområde Øst for Harlev naturligvis planlægges til at have en alsidig sammensætning af boligtyper.


 

Vi vil opfordre dig til at se positivt på at fremme udbygning af Harlev.


 

Samtidig vil Fællesrådet gerne invitere dig til et borgermøde om dette emne efter sommerferien sammen med rådmand Bünyamin Simsek.


 


 

Med venlig hilsen

Ejgil Rahbek

Formand for Byplanudvalget