HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41, 8462 Harlev J, Giro 686897, Email: post@harlevfr.dk, Hjemmeside: harlevfr.dk


Referat Forretningsudvalgsmøde


 

Den 25. juni 2015 kl. 19:00 i HIK Fodbolds mødelokale


  

Deltagere 


 

Arne Nielsen, Ejgil Rahbek, Kaj Sommer, Tina Dam Møller, Merethe Raundahl, Bente Nordli, Chr. Jensen, Frans Nikolaj Nielsen

Referent: Ejgil Rahbek 

 1. Godkendelse af dagsorden

  1. Dagsorden godkendt

 2. Godkendelse af referat af forretningsmøde den 5. maj 2015, dog skal mødedato i referatet ændres til 5. maj 2015.

  1. Referat ellers godkendt

 3. Meddelelser

  1. Status vedr. ”Harlev Dagen”: foreløbig deltagerliste blev udleveret til forretningsudvalget. Næste møde den 6. august.

  2. Projekt borgerbudgetter: Vinder af konkurrencerne om de bedste forslag blev ”Game Hall” indenfor området Fritid- og kultur. Indenfor Teknik og Miljø blev vinderforslaget en sandbane. Til begge projekter søges frivillige, og til Game Hall især voksne frivillige deltagere. Arbejdet starter efter sommerferien.

 4. Trafik, Veje og Kommuneplan

  1. Udbygningsplaner i Harlev: Refrat af møde med rådmanden for Børn og Unge, Bünyamin Simsek, blev refereret. Forretningsudvalget beslutter at gå videre med sagen ved at rette henvendelse til rådmanden for Teknik og Miljø, Kristien Würtz, for at få ham til at gå ind i sagen, og for at opnå hans deltagelse i et borgermøde om udbygningsplanerne for området. At der mangler byggegrunde i Harlev Framlev er dokumenteret ved at et af de store mæglerfirmaer har 16 unge par på ventelisten til et hus i Harlev Framlev.

  2. Kampagne mod brug af sprøjtemidler i haver og indkørsler: Fællesrådet deltager sammen med Grøn Guide fra magistratsafdelingen for Børn og Unge i en kampagne om at undgå sprøjtning i haver og indkørsler. Konkret deltager fællesrådet med at udarbejde en folder samt ved at stille spalteplads til rådighed i Paraplyen.

  3. M.h.t. lokalplanen for den såkaldte gartnerigrund har den ene af ejerne meddelt til Ejgil, at han forventer en lokalplan for udstykningen behandles den 12. august første gang.

  4. Gammel Stillingvej syd/Tåstrupvej: M.h.t. området ved den sydligste del af Gammel Stillingvej tager Ejgil kontakt til Svend Leth for at aftale en besigtigelse. Samtidig beser udvalget færdselschikane på Vestervej og T-krydset hvor Vestervej svinger ud i Kettingvej.

 5. Børn og Unge

  1. Multihus: Kaj orienterede om de seneste aktiviteter i sagen. Der er ikke noget nyt i forhold til udvalgets orientering på sidste forretningsmøde. Kommunen har ingen penge. Hallen må ikke kaldes en ”Idrætshal”.

 6. Natur og Miljø

  1. Forårsløg: Løgene uddeles fra efteråret 2015 til foråret 2016. Grundejerforeningen HFG koordinerer tildeling til øvrige foreninger. Kommunen understreget, at foreningerne skal være varsomme m.h.t. tildelinger i forholdet mellem natur og ikke natur.

  2. Stien langs Aarhus å: Stien er på bestemte steder ufremkommelig. Christian tager skriftlig kontakt til kommunen for at gøre opmærksom på problemerne med fremkommelighed.

  3. Fugletårnet ved Tåstrup sø: Christian tager kontakt til Skanderborg Kommune m.h.t. trappen til fugletårnet.

7. Paraplyen

 1. Næste nummer udkommer i weekenden den 5. 6. september

b. Ejgil orienterede om de seneste økonomiske forhold i forbindelse med samtrykningen med Sognebladet. Den foreslåede fordeling af udgifterne til samtrykningen mellem Menighedsrådet og Fællesrådet med 55/45 blev godkendt af forretningsudvalget.

c. I sidste nummer af Paraplyen var der en artikel fra Gl. Harlev Borgerforening om forskellige vandreruter og naturoplevelser. Desværre var det medfølgende kort ikke kommet med i bladet, hvilket vanskeliggjorde lokalisering af ruterne og deres placering. Vi genoptrykker artiklen i en kortere udgave i september nummeret med kortmateriale.

8. Økonomi

Intet

9. Eventuelt

Mødet den 27. august flyttes til den 3. september.