HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41 * 8462 Harlev J * Giro 6868797

E-mail: post@harlevfr.dk * Website: harlevfr.dk

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                               Den 23. januar 2015

 

 

 

 

Asmund Hejlskov Bertelsen

Struktur og Samarbejde

Borgmesterens Afdeling

 

 

Middagsselskab med fokus på aktivt medborgerskab

 

Hermed følger et referat af vore drøftelser i forbindelse med aktivt medborgerskab.

 

Referatet følger skema 2, dog nåede vi ikke overskriften: ”Hvis vi hver især…..”

 

Beskriv hvad i har drøftet og måske blevet enige om under middagen – gerne i punktform. 

 

Deltagerne var enige om, at fællesrådssystemet fungerer godt og at det har bevist sin duelighed i mange år. Arbejdet i fællesrådene er medborgerskab i sin inderste kerne og udtryk for aktiv medborgerskab.

 

Hvis man spørger en hvilken som helst borger i Aarhus om vedkommende er en god medborger, vil svaret i 99 % af tilfældene være et klart ja. Hvis man derimod spørger om vedkommende også er en aktiv medborger, så vil svaret formentlig være mindre markant.

 

Det er derfor vigtigt at en medborgerskabspolitik opmuntrer og tilskynder til aktiv deltagelse i alle relationer mellem borger og kommune. En borger, som er part i f.eks. en byggesag eller en sag, hvor en ny vej kommer tæt på, vil naturligvis være en aktiv borger, fordi sagen berører ham direkte og personligt.

 

Det er straks sværere, når sagen er mere abstrakt eller sagen først vil få virkning langt ude i fremtiden. Så er det betydeligt sværere at mønstre aktiv medborgerskab, men det er ikke desto mindre lige så vigtigt eller måske endda vigtigere.

Det er derfor deltagernes opfattelse, at her ligger den vigtigste opgave for udvalget i forbindelse med at forme en medborgerskabspolitik: At skabe og især fastholde aktivt medborgerskab.

 

Hvad synes i er den vigtigste ”ingrediens” i medborgerskabspolitikken

 

Det er vigtigt at skabe og fastholde et lokalt engagement. Ingen grupper eller lokalområder må føle sig koblet af systemet og føle sig uden indflydelse. Der er naturligvis vise beslutninger, som skal tages centralt, men beslutninger vedrørende borgergrupper eller lokalområder skal ikke centraliseres.

Fællesrådssystemet vil fortsat være den vigtigste ingrediens i en medborgerskabspolitik. Det har fungeret godt i mange år, og kan med en bedre dækning (midtbyen) gøres endnu bedre.

Det er vigtigt, at fællesrådene bevarer deres funktion som en form for katalysator over for byrådet.

 

 

Hvad synes i er det største opmærksomhedspunkt i medborgerskabspolitikken

 

At skabe og især fastholde aktivt medborgerskab.

At ”modernisere” fællesrådssystemet, bl.a. ved at få alle bydele og lokalområder med.

 

 

Hvad er det ”hemmelige krydderi” i medborgerskabspolitikken

    

At bevare de gode ting, som er i gang, herunder fællesrådssystemet og borgerinddragelsen.

Det er vigtigt, at undgå for mange mellemled til byrådet. Den direkte kontakt skal bevares.

Undgå bureaukratisering.