Velkommen til Harlev Fællesråds hjemmeside

Fra-Tåstrupbakken
Udsigt over Tåstrup sø. Foto Aksel Buchard

På denne side kan du se oplysninger om Harlev Fællesråd. Du har også mulighed for at skrive et indlæg om alt, som har med fællesrådets arbejde at gøre. Alle indlæg vil blive besvaret så hurtigt som muligt.

Harlev Fællesråd blev stiftet den 20. marts 1991, og fællesrådet fungerer som en slags paraply organisation for områdets foreninger, institutioner, beboergrupper og virksomheder.

Seneste møder i forretningsudvalg:

0621Referat af fællesrådsmøde 21. juni 2018 2

Fællesrådet udgiver kvartalsbladet Paraplyen, som indeholder artikler om alle fællesrådets aktiviteter. Se seneste udgaver her:

http://www.harlevfr.dk/wp/2017/12/01/paraplyen-marts-2017/

Næshøjen en forårsdag. Foto Ejgil Rahbek

Repræsentantskabsmøde

Fællesrådets øverste organ er det årlige repræsentantskabsmøde, hvor alle medlemmer kan repræsenteres. Hvert medlem har 2 stemmer til valget af forretningsudvalg, som udgør den daglige organisering af fællesrådet. Forretningsudvalget består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Seneste møde i repræsentantskabet 22.3

Udvalg

Alle udvalg fremgår af dette link: 0301 Forretningsudvalg marts 2018

Medlemmer

Fællesrådets medlemmer er foreninger, institutioner, beboergrupper og virksomheder med tilknytning til Harlev Framlev området, fortrinsvis i postnummer 8462 Harlev. Medlemmerne fremgår af denne liste: 0118 Medlemmer pr 18. januar 2018

Motiv fra torvet med de nye bænke og stole, mod Næshøjskolen. Foto Aksel Buchard.

Vedtægter

Fællesrådet formelle grundlag er et sæt vedtægter, som fremgår af dette link: 0323Vedtægter ændret 31. marts 2016

Motiv fra den nyplantede Åbo Skov med nye shelters. Foto Aksel Buchard.

 

Historik 2015:

0123Referat af møde om aktivt medborgerska

20130306Svar på forundersøgelse af Ketting Parkvej 7-9

20150225Moede i forretningsudvalg

20150319Referat af moede i repraesentantskabet

20150505Moede i forretningsudvalg

20150625Moede i forretningsudvalg

20150630Brev til rådmanden om udbygning af Harlev

20150630Udbygningsplaner for Harlev omraadet, brev til raadmanden

20151001Vej- og stiplan 2015 prioriteret oenskeliste

20151012Hoeringssvar til lokalplan 1007 (gartnerigrunden)

20151022Referat af moede i forretningsudvalg

20151210Referat af moede i forretningsudvalg

2016 Etablering af rundkoersel paa rute 511 Stillingvej final

Projektoenske CYKELSTI GL HARLEV HARLEV 01102015